page loader

کرامات حضرت آستان مقدس حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر علیه السلام

لحظات طولانی زیرآب مانده است

آقای نصرالله شکری زاده که یکی ازخدمتگزاران آستانه مقدسه است می گوید:

آقای سیدمهدی اردهالی پسری دارد پنج شش ساله .یکی ازروزها متوجه می شود فرزندش درخانه نیست.پس ازجستجوی زیاد،درحالی که دیگرداشت ناامید می شد،متوجه میشود که فرزندش درحوض آب افتاده وزیرآب مانده است.لذابااضطراب وهیجان زیاد فرزند دلبند خود را از حوض آب بیرون می آورد ومتوجه می شود که دیگرکارازکار گذشته وعلایم زندگی دراو دیده نمی شود.بلافاصله (بدون اینکه به بیمارستان مراجعه کند)به حرم مطهر می رود وچون رفاقت زیادی بامرحوم مغفورسید محمود میرجعفری (معروف به آقابزرگ)ناظرآستانه مقدسه دارد،پیش او می آیدومی گوید:من نمی دانم ،شفای فرزندم رامی خواهم.

مرحوم آقابزرگ کودک بظاهرخفه شده را می گیرد وبه تنهایی وارد حرم مطهرجگرگوشه سبط زهراسلام الله علیها می شود و در حرم را می بندد. همگان منتظر هستند ببینندچه می شود.پس ازساعتی در حرم باز می شود ومی بینند کودک صحیح وسالم بیرون آمد.لذا پدرکودک،پس ازمشاهده این کرامت،نذرمی کند که هرساله نذریه ای رابه حرم بپردازد.

حماسه تاریخی مشهداردهال(دکتر زجاجی)

نظر بدهید :
ارسال